صفحه اصلی             |             اخبار             |             انتقادات و پیشنهادات             |             تماس با ما             |             بانک اطلاعاتی نخبگان و مستعدین                 
اطلاعیه برگزاری جشنواره منطقه ‌‎ای رویش خاوران در سال 1395 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به اطلاع مخترعان گرامی می­‌رساند برنامه برگزاری جشنواره­‌ منطقه­‌ای رویش خاوران در 29 و 30 تیرماه سال جاری 1395 توسط بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس به شرح زیر برگزار می شود.

جهت ثبت نام به آدرس  http://sabtenam.bmn.ir/Login.aspx?ReturnUrl=%2f مراجعه نمائید.

جشنواره منطقه ای رویش در سال 1395

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراعهای برگزیده و تسهیل در مسیر آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخة نوآوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت، اقدام به برگزاری جشنوارهه ای منطقه ای رویش در طول سال میکند. از اینرو مخترعان گرامی میتوانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره های مذکور، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراعهایی که در این جشنوارهها مورد تأیید هیئت داوران قرار میگیرند میتوانند از تسهیلات بنیاد برای طی  مسیر توانمندسازی اختراعهای برگزیده بهره مند شوند. این مسیر از سه ایستگاه با نامهای«اختراعهای سطح 3»،«اختراعهای سطح 2» و «اختراعهای سطح 1»میگذرد.

1-     اختراعهای سطح 3

داوری این اختراعها براساس معیارهای زیر صورت میپذیرد:

1-1- ميزان تازگي اختراع در سطح ملّي وبين‌المللي

1-2- طول عمر فنّاوري حاصل از اختراع

1-3-آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از به‌كارگيري اختراع

1-4-چگونگي مستندسازي فرايند رشد اختراع

1-5-قابليت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادي و اجتماعي حاصل از تجاري‌سازي اختراع

باتوجه به معیارهای بالا و درصورت کسب حدنصاب لازم، اختراع شما به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3  شناخته میشودوازحمایتهای بنیاد بهره مند میشود.

2-     حمایت از اختراعهای سطح 3

برای پشتیبانی و توانمندسازی اختراعهای برگزیدة سطح 3،تسهیلاتی به شرح زیر به صاحب )صاحبان) اختراع با هدف کمک به صاحبان آنها برای استقرار در مراکز رشد یا پارکهای علم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع برگزیده اعطا می-شود.

1-2-جایزة نقدی

2-2-تسهيلات مالي براي مواردي نظير: تكميل اختراع و مستندسازي آن، در اختيار گرفتن مشاورة كارگزاران خدمات فنّاوري، شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، استقرار اوليه در پارك علم و فنّاوري، تأسيس شركت مرتبط با اختراع

2-3-لحاظ امتياز اختراع در آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي دانشجويان، مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط

نکته1: با توجه به اینکه فرایند شناسایی اختراعهای برگزیدة سطح 2 وسطح 1 و پشتیبانی از آنها در گامهای بعدی صورت می-پذیرد و مستقیماً به این جشنواره ارتباط پیدا نمیکند، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آیین نامه "شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیده" مراجعه کنند.

نکته 2: برگزيدگان  در مدت زمان سه سال پس از برگزيده شدن، براي بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي بنیاد فرصت دارند و درصورت آغاز فرایند توانمندسازی، در مدت یک سال باید مسیر توانمندسازی مربوط به اختراعهای سطح 3 راطیکنند.


3-نکته های مهم درخصوص نام نویسی در جشنواره

1-3-فقط اختراعاتی که تاریخ ثبت آنها، 1392 و بعد از آن است، مجاز به نام نویسی هستند.

2-3-برای اختراعات در حوزه علوم پزشکی و دارویی اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت و ارائة آن الزامی است.

3-3-لازم است نام ارائة دهندة اختراع در جشنواره و نام نویسی کنندة آن درگواهی ثبت اختراع وجود داشته باشد.

3-4-از آنجا كه هر مخترع تنها يك اختراع را براي داوري در یکی از جشنواره‌ها مي‌تواند ارائه دهد و با توجه به معيارهاي داوري (مسائل علمي، نوآوري، كاربردي بودن و قابليت تجاري‌سازي)، مناسب است مخترعان بهترين اختراع خود را برای داوري به جشنواره ارائه کنند.

3-5-از آنجا كه ظرفيت پيش‌بيني شده براي هر جشنواره محدود است، اختراعات متقاضي حضور در جشنواره در يك فرآیند داوري اوّليه ارزيابي شده و برگزيدگان از ميان آنها مجوز حضور در جشنواره را (حضور در فرآیند داوری نهایی) دريافت مي‌كنند، بنابراين نام نویسی در اين سامانه به معناي حضور قطعي درجشنواره نیست.

4-مدارک مورد نیاز برای نامنویسی

درزمان نامنویسی مدارک زیررادرقالب پی دی اف به همراه داشته باشید تا بتوانید آنها را بارگذاری کنید.

1-4-تصوير گواهي ثبت اختراع

2-4-تصوير تأييديۀ اختراع از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي اختراعهای با زمينة پزشكي و دارويي)

5-نکته های مهم دربارة نحوة داوری

از آنجا كه آگاهي هر مخترع از نحوة داوري اختراع براي يك داوري عادلانه، در برنامه‌ريزي مخترع برای بهبود عملكرد اختراع و ارائه بهتر آن مؤثّر است، لطفاً به نکته های زیر توجه کنید:

1-5-  مبناي امتيازدهي و ارزيابي اختراع در سطح 3 بیشتر بر اساس قابلیّت تجاری‌سازی اختراع بوده و بطوركلي امتياز هر اختراع از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

الف. مباني علمي و فنّاورانة اختراع

ب. ميزان تازگي اختراع و طول عمر فنّاوري

ج. كاربردي بودن طرح و امكان بهره‌برداري  ازآن در شرايط كنوني كشور

د. قابليت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادي حاصل از توليد انبوه

2-5- در زمان ارزيابي، صحّت ادعاهاي مخترعان باید به صورت عملي براي داوران احراز گردد. در صورتی که امکان ارائه اختراع به دلایلی از قبیل سنگینی و حجیم بودن در جشنواره میسّر نباشد، تهيۀ فيلم و عكس از شیوه عملکرد اختراع برای ارزیابیِ مناسب، بسيار موثر خواهد بود. به مخترعان توصيه مي‌شود پاورپوینت و فيلم كوتاه و مناسبي از عملكرد اختراع همراه با توضيحات خود، تهيۀ و به هیأت داوران ارائه کنند.

3-5-داوری طی دو مرحله در محل جشنواره انجام خواهد شد :

الف. ابتدا مخترع باید طبق برنامه زمانبندی که زمان پذیرش و تحویل غرفه به ایشان ارائه خواهد شد در محل اتاق کنفرانسی که در آن داوران تخصصی و صاحبان صنعت و متخصصین تجاری‌سازی به‌طور همزمان حضور دارند اختراع خود را ارائه و به سؤالات هیئت داوران پاسخ میدهد.

ب. در مرحله بعد داوران برای ارزیابی عملکرد اختراع و رؤیت آن به محل غرفه مراجعه و از نزدیک اختراع را ارزیابی خواهند کرد. همانطور که میدانید رعايت حسن برخورد و احترام به داور، توصيف بهتر اختراع را امکانپذیر خواهد کرد.

4-5-هیئت داوران، مشاوراني ارزشمند براي شماهستند. تلاش كنيد كه نقاط قوت و ضعف اختراع خود را با صداقت با داوران در ميان گذاريد تا با راهنمايي آنان بتوانيد قدمهاي بعدي براي پيشرفت و تجاری سازی اختراع خود را بهتر و آسان تر بردارید.

5-5-براي اينكه حقّي از شما ضايع نشود، اطلاعاتي را كه داوران از شما مي خواهند با اطمينان در اختيار آنان قرار داده و اطمينان داشته باشيد كه تمامي داوران متعهد به رعايت حقوق مالكيّت معنوي اختراع بوده و تعهدنامۀ مربوطه را امضاء كرده اند.

6-5-در صورتيكه مستندات و مداركي براي قابليت اختراع خود از سازمانهاي معتبر و مرتبط با اختراع دريافت کرده ايد، حتماً اصل مدارك مربوطه را به داور ارائه کنید.

7-5-در جشنواره، چيدمان ميز اختراع خود را طوری قرار دهيد كه داور به سهولت متوجّه نكات برجسته اختراع شما شود.

8-5-در هنگام داوري حضوري، توضيحات خود را به نحوي برنامه‌ريزي كنيد كه در مدت حداكثر 20 دقيقه داوري اختراع شما صورت پذیرد.

9-5-در صورتيكه اختراع ثبت شده، يكي از موارد زير را شامل شود، امتیاز ارزيابي آن اختراع در بخش داوري اختراعات بنياد ملّي نخبگان صفر بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد:

الف. اختراع بدون فايده: به اين معني كه هيچ نيازي به اختراع وجود ندارد و اختراع مذکور هيچ مشكلي را حل نمي كند.

ب. اختراع در حد ايده یا شبيه سازي است. حداقل يك نمونه آزمايشگاهي در حد پایلوت از آن ساخته نشده است.

ج. اختراع ارائه شده كپي سازي يك اختراع داخلي ديگر (قبلاً ثبت شده)، بدون تفاوت فني با آن است.

10-5-در صورتي‌كه مشخص شود مخترع از بيان حقيقت در خصوص قابليت اختراع خود، خودداري کرده و يا ادعاي خلاف واقع بيان داشته است و اين ادّعا منجر به فريب داور شده است، مخترع از تمام امتيازات كسب شده محروم و امتياز نهايي او صفر خواهد بود.

6- ظرفیت پذیرش

محدودیتی برای شرکت مخترعان از استان های همکار در جشنواره وجود ندارد، لیکن 20 درصد ظرفیت کل به شرکت کنندگان از سایر استانها (استانهای غیر همکار) اختصاص یافته است.


مخترعین محترمی که در جشنواره های رویش سال های گذشته ثبت نام کرده اند  و هم اکنون برای ثبت نام در جشنواره رویش خاوران با مشکل ثبت نام و خطا مواجه میشوند تقاضا میشود با شماره 05137139601 تماس حاصل فرمایند